Privacyverklaring

Gegevensprivacy is van groot belang voor Draai en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Draaiwonen is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Buorren 6, 9223LD  Houtigehage

Bedrijfsregistratie:         Draaiwonen

Website:                            www.Draaiwonen.nl

KVKnummer:                  62487264

BTW-nummer:                104353181B02

Waar slaan we uw gegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen voor administratie, facturen en verzending en worden niet overgedragen aan derden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen de eigenaar van Draaiwonen heeft toegang tot uw gegevens, die niet worden gedeeld met derden. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Draaiwonen voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Draaiewonen en zij kunnen u deze persoonsgegevens via de e-mail verschaffen.

Recht op portabiliteit

Wanneer Draaiwonen uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie

U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. 

Recht op verwijdering

U hebt het recht om op elk moment de door Draaiwonen verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* u hebt een lopende zaak met de klantenservice
* u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Draaiwonen, ongeacht de betalingswijze 
* u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
* uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
* uw kredietaanvraag is de afgelopen drie maanden afgewezen
* indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Draaiwonen. Zij  zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:
* de instructies volgen in elke marketingmail
* de instellingen van uw Draaiwonen account aanpassen

Recht op restrictie

U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Draaiwonen te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

* als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Draaiwonen, beperkt zij elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang,
* indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Draaiwonen elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens,
* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens,
* als Draaiwonen de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevens-bescherming heel serieus. Daarom kunt u altijd telefonisch of per email contact opnemen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat Draaiwonen uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten.